Bogusław Podniesiński tel. 504257192, Krzysztof Kotyński tel.885882222, Marcin Kondraciuk 667606677 e-mail:  

Oferta

 

Oferujemy elementy konstrukcji stalowych najwyższej jakości

Elementy mogą być wykonywane z wyrobów konstrukcyjnych walcowanych, profilowanych na zimno lub z zastosowaniem innych technologii. Mogą być produkowane z różnych kształtowników, wyrobów płaskich (blach i taśm), prętów, odlewów odkuwek z materiałów stalowych lub aluminiowych zabezpieczonych lub niezabezpieczonych przed korozją powłokami lub inną obróbką powierzchni, np. anodowanie aluminium. BKM specjalizuje się w seryjnej i nieseryjnej produkcji wyrobów stalowych wykorzystywanych w budownictwie.

Wszystkie wyroby budowlane produkowane są z wyrobów konstrukcyjnych zgodnych ze znakiem CE lub krajowym znakiem budowlanym oraz posiadających wszelkie wymagane certyfikaty materiałowe. Produkty wykonywane są według dokumentacji zamawiającego. Posiadamy kwalifikowany personel do spawania stali dzięki któremu możemy wytwarzać wysokiej jakości wyroby stalowe.

W firmie wdrożono system oceny zgodności ZKP konstrukcji stalowych wg wymagań normy PN-EN 1090-1 i –Misją Spółki jest wytwarzanie wysokiej jakości wyrobów budowlanych, zaspokajanie potrzeb i oczekiwań klientów, jak również wzrost ich satysfakcji i chęć dalszej współpracy, poprzez ciągłe usprawnianie procesów produkcyjnych i produkcję bardziej konkurencyjnych wyrobów. Wyroby produkowane są w sposób bezpieczny dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego. Strategicznym potencjałem Spółki są jej pracownicy, którzy dają gwarancję rozwoju i osiągnięcia sukcesu.

W Normie Europejskiej określono wymagania dotyczące wykonania konstrukcji stalowych lub elementów wytwarzanych z następujących wyrobów hutniczych:

  • wyrobów walcowanych na gorąco z gatunków stali nie wyższych niż S690;
  • kształtowników i blach profilowanych na zimno z gatunków stali nierdzewnych nie wyższych niż S700 lub z gatunków stali węglowych nie wyższych niż S690;
  • wyrobów formowanych na gorąco lub na zimno ze stali nierdzewnej austenitycznej, austenityczno – ferrytycznej i ferrytycznej;
  • kształtowników zamkniętych formowanych na gorąco lub na zimno, znormalizowanych i profilowanych indywidualnie, oraz kształtowników zamkniętych spawanych.

Niniejsza Norma Europejska może być także stosowana do konstrukcji ze stali konstrukcyjnej gatunków nie wyższych niż S690, pod warunkiem że wykonanie zostanie dostosowane do kryteriów niezawodności i że zostaną określone wszystkie niezbędne wymagania dodatkowe.

Wymagania określono niezależnie od rodzaju i kształtu konstrukcji stalowej (np. budynki, mosty, elementy pełnościenne lub kratowe), łącznie z konstrukcjami narażonymi na zmęczenie lub oddziaływanie sejsmiczne. Wyspecyfikowano je w odniesieniu do klas wykonania konstrukcji.

BKM wykonuje elementy lub zestawy elementów według specyfikacji konstrukcyjnej sporządzanej przez zamawiającego . W specyfikacji elementu podaje się techniczne informacje niezbędne do jego wyprodukowania. Specyfikacja powinna zawierać wyszczególnienie wszystkich wyrobów konstrukcyjnych zastosowanych w całym elemencie oraz potrzebne informacje dotyczące geometrii elementu i odpowiednie wymagania do produkcji. Określa się także wszystkie wymagania szczególne dotyczące wykonania.

Zadaniem producenta jest w tym przypadku zapewnienie zgodności elementów z PPCS i zgodności z EN 1090-2 dla wyrobów stalowych oraz dostarczenie dokumentacji wysyłkowej. Ten sposób odpowiada deklaracji właściwości sporządzanej przez producenta według metody 3a. Przy rodzaju specyfikacji PPCS producent deklaruje, że element stalowy wykonano zgodnie z EN 1090-2.

Podział zadań przy ocenie zgodności stalowych elementów konstrukcyjnych przedstawia się następująco:
Zadania producenta:

  • wstępne badania typu,
  • zakładowa kontrola produkcji (ZKP),
  • próby, badania i kontrola w wytwórni.

Zadania jednostki certyfikującej: Certyfikacja ZKP przez jednostkę notyfikowaną na podstawie: wstępnej inspekcji zakładu i ZKP,

Kontakt

Bogusław Podniesiński tel. 504257192, Krzysztof Kotyński tel.885882222, Marcin Kondraciuk 667606677 e-mail:  

Wszystkie wyroby budowlane produkowane są z wyrobów konstrukcyjnych zgodnych ze znakiem CE lub krajowym znakiem budowlanym oraz posiadających wszelkie wymagane certyfikaty materiałowe.

Nasi partnerzy

© 2021 BKM. Wszelkie prawa zastrzezone. Tworzenie stron www
Do góry